คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งเวลาเปิดให้บริการของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา

แจ้งเวลาเปิดให้บริการของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา

แจ้งเวลาเปิดให้บริการของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา

ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2567

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 17.00 น.
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

**************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Facebookfanpage: MULA Library
Email: mula.library@gmail.com
โทร. 02-441-4401-8 ต่อ 1201-2