คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดสวนมุมสวยปี 8

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกันปลูกต้นไม้จัดสวนมุมสวยของคณะฯ ณ บริเวณสวนหย่อมหน้าอาคาร 7 ชั้น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และเพิ่มขนาดพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล