โครงการ เสวนาการแปลและล่าม TIC Forum ครั้งที่ 2/2563 ในหัวข้อ “งานล่ามวิถีใหม่: เห็นเบื้องหน้า รู้เบื้องหลัง มองอนาคต”

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เสวนาการแปลและล่าม TIC Forum ครั้งที่ 2/2563 ในหัวข้อ “งานล่ามวิถีใหม่: เห็นเบื้องหน้า รู้เบื้องหลัง มองอนาคต”

**รับจำนวนจำกัด**

วัน เวลา สถานที่ 

ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ผ่าน Application Zoom (ผู้เข้าร่วมจะได้รับรหัสเข้าห้องทางอีเมลหลังจากลงทะเบียน)

 

วิทยากร

  • อ.ปกรณ์กฤษประจันต์

ที่ปรึกษาสมาคมนักแปลและล่าม และกรรมการผู้จัดการบริษัท software localization 

  • คุณ วิทวัสฮมภิรมย์ 

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  • คุณมัชชาร์ สิงห์คาร

กรรมการผู้จัดการ บริษัทน้ำทิพย์ แอสโซซิเอท จำกัด

  • ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ และอาจารย์สอนภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ศศี จันทร์ประพันธ์

อาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ดำเนินรายการ

  • คุณพรธีรา ศรีพัฒนธาดากุล

นักแปลและล่ามอิสระ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุภิดา สมานมิตร 

Tel.: 02-441-4401-8 ต่อ 1733

Email: tic.forum2015@gmail.com