คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การแปลและการล่าม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/ล่าม ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “นักแปลและธุรกิจการแปลในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง”

ดูเพิ่มเติม

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/งานล่ามเรื่อง การใช้ Google Meet และ Google Classroom เพื่อการสอนการแปลออนไลน์

ดูเพิ่มเติม