คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ครั้งที่ 4/2566 
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 กรกฏาคม 2566
  • ระยะเวลาการอบรม    18 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2566
  • ระยะเวลาการอบรม 42 ชั่วโมง
  • ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 18:00 – 20:00 น.
  • การอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings / Zoom Meetings
  • ค่าลงทะเบียน 4,200 บาท
  • จำนวนขั้นต่ำในการเปิดอบรม 16 คน แต่ไม่เกิน 20 คน/รุ่น
การชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนโดย สแกน QR Code ด้านล่างนี้

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: mula.caas@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/