คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ครั้งที่ 3/2567 (Online)
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2567
 • ระยะเวลาการอบรม    25 เมษายน – 21 มิถุนายน 2567
 • ระยะเวลาการอบรม 42 ชั่วโมง
 • ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 18:00 – 20:00 น.
 • การอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings / Zoom Meetings
 • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
 • จำนวนขั้นต่ำในการเปิดอบรม 15 คน แต่ไม่เกิน 20 คน/รุ่น
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ครั้งที่ 4/2567 (Onsite)
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฏาคม 2567
 • ระยะเวลาการอบรม    4 สิงหาคม – 29 กันยายน 2567
 • ระยะเวลาการอบรม 42 ชั่วโมง
 • ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:00 น.
 • การอบรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
 • จำนวนขั้นต่ำในการเปิดอบรม 20 คน แต่ไม่เกิน 25 คน/รุ่น
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/