คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมุดไทย

หมวดวรรณกรรมตำรา

หมวดวรรณกรรมศาสนา

หมวดวรรณกรรมนิทาน

หมวดวรรณกรรมคำสอน

  • สุภาษิตสอนชาย – หญิง ฉบับวัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา

คุณภูษณิศา นาคทับทิม
Tel:
02-4414401-8 ต่อ 1731 
Facebook: ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา
Email: lats.lamu@gmail.com