คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรม Successful B1 English

โครงการอบรม Successful B1 English

เหมาะสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เปลี่ยนตำแหน่ง และเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อผ่านการอบรม สามารถนำผลการอบรม ยื่นประกอบ การบรรจุและแต่งตั้ง เปลี่ยนตำแหน่ง และเปลี่ยนประเภทการจ้างงานได้
โครงการอบรม Successful B1 English ครั้งที่ 1/2567 (Online)
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  –  10  มีนาคม  2567
  • ระยะเวลาการอบรม    18  มีนาคม  –  5  เมษายน  2567
  • ระยะเวลาการอบรม 20 ชั่วโมง
  • ทุกวันจันทร์ อังคาร และศุกร์ เวลา 13:00 – 16:00 น.
  • การอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings
  • ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท
  • จำนวนขั้นต่ำในการเปิดอบรม 15 คน
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/