คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสอนภาษาไทยและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เหมาะสมหรับผู้ที่ต้องการสอนชาวต่างชาติให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
รุ่นที่ 32
  • รับสมัครตั้งแต่ 1 – 31 สิงหาคม 2567  หรือจนกว่าเต็มจำนวน
  • ระยะเวลาการอบรม 14, 15, 21, 22 กันยายน 2567
  • ระยะเวลาการอบรม 24 ชั่วโมง
  • ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:00 น.
  • การอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  • จำนวนขั้นต่ำในการเปิดอบรม 16 คน แต่ไม่เกิน 20 คน/รุ่น
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/