โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC

 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 2/2565 (Online)
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2565
  • ระยะเวลาการอบรม  2 มีนาคม – 7 เมษายน 2565
  • ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง
  • ทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี เวลา 18:00 – 20:00 น.
  • การอบรมออนไลน์ผ่าน Webex หรือ Zoom
  • ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
  • จำนวนขั้นต่ำในการเปิดอบรม 15 คน/รุ่น
การชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนโดย สแกน QR Code ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: mula.caas@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสอบได้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/

โครงการอื่นๆ

Read All >>