คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ

วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ โดยนักศึกษาได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ อาทิ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตลาดน้ำอัมพวา วัดจุฬามณี และวัดบางกุ้ง ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง
ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล Dr.Susan Marie Rumann และนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบัดดี้ ได้ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย