คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม International Day สำหรับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม International Day สำหรับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศของคณะศิลปศาสตร์ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ เล่นเกมส์บิงโก จับรางวัล และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท รักษาการรองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบัดดี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย