คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปันนา ล้อเจริญกิจ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 การแข่งขันทักษะภาษาจีน การอ่านข่าวภาษาจีน

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวปันนา ล้อเจริญกิจ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4
การแข่งขันทักษะภาษาจีน การอ่านข่าวภาษาจีน
จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ