คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวดภาพถ่ายและบทกวี “วิถีชีวิตไทยกับวิถีเกษตร” เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวอมรรัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 
ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น
จากการประกวดภาพถ่ายและบทกวี “วิถีชีวิตไทยกับวิถีเกษตร” เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ขอบคุณภาพจาก: