คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญญาพร นิพัทธ์เจริญวงศ์ นางสาวเบญญาภา นิพัทธ์เจริญวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ ฉันคือนักการทูต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2023 หัวข้อ “คุยเฟื่องเรื่องอาหารจีน”

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวเบญญาพร นิพัทธ์เจริญวงศ์
นางสาวเบญญาภา นิพัทธ์เจริญวงศ์
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2

ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ ฉันคือนักการทูต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2023 หัวข้อ “คุยเฟื่องเรื่องอาหารจีน”

จัดโดย กลุ่มบริษัท นานมี จำกัด ร่วมกับศูนย์จัดการทดสอบการแปลและล่ามภาษาจีน ภายใต้การดูแลของกรมภาษาต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มบริษัทหนังสือภาษาต่างประเทศเซี่ยเหมินประเทศจีน