คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบทกวี จากผลงานเรื่อง “เสรีแห่งชีวิต” จากการประกวดรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวอมรรัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ
ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบทกวี
จากผลงานเรื่อง “เสรีแห่งชีวิต” จากการประกวดรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566