คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุรัสวดี ดีนก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดแต่งกลอนสามแถว ในสัปดาห์นานาชาติ The Three-Line Poem Competition for International Students

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสุรัสวดี ดีนก
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง
จากการประกวดแต่งกลอนสามแถว ในสัปดาห์นานาชาติ The Three-Line Poem Competition for International Students
จัดโดย School of Humanities, Shanghai Jiao Tong University