คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชชา มีเงิน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน สองภาษา ครั้งที่ 12 第十二届汉泰—泰汉双语翻译大赛

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวพิชชา มีเงิน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน สองภาษา ครั้งที่ 12 第十二届汉泰—泰汉双语翻译大赛

จัดโดย ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน คลับสะพานสู่ภาษาจีน (กรุงเทพฯ)