คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภสร ทองยอดพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันแปลล่ามไทยจีน-จีนไทย 2023 ระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคกลางของประเทศไทย

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
นางสาวนภสร ทองยอดพันธ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันแปลล่ามไทยจีน-จีนไทย 2023 ระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคกลางของประเทศไทย

จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จำกัด