คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ The AUN Technology Enhanced Personalised Learning (AUN-TEPL)

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ และ อาจารย์สิรินิธิ์ ชนะวงศ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ The AUN Technology Enhanced Personalised Learning (AUN-TEPL) ภายใต้หัวข้อ Technology Enhanced Personalised Learning Experience Sharing ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการร่วมให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้วิถีใหม่
 
จัดโดย กองบริหารการศึกษา ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบคุณภาพจาก: Facebook page กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล