คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีตักบาตรท้องน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดสุวรรณาราม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีตักบาตรท้องน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดโดย วัดสุวรรณาราม จังหวัดนครปฐม
โดยในโอกาสนี้ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดงานในครั้งนี้ด้วย