คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงาน Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8 และรับมอบป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566

วันที่ 26 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงาน Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดยศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) โดยในโอกาสนี้คณะศิลปศาสตร์ ได้รับมอบป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายรางวัลแก่ส่วนงาน

 

โครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดต้นแบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย “Safety Day: Safety Model” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสู่มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดสถิติการประสบอันตราจากการทำงาน ร่วมกันสร้างและผลักดันความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน