คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชน เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคุณมณฑล ประภากรเกียรติ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชน เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 728 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา