คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนัท เที่ยงมาก นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 การแข่งขันทักษะภาษาจีน การอ่านข่าวภาษาจีน

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวธนัท เที่ยงมาก
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4
การแข่งขันทักษะภาษาจีน การอ่านข่าวภาษาจีน
 
จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ