คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จากโครงการประกวดวิดีโอสั้น หัวข้อ ไทยจีนร่วมกันมุ่งสู่อนาคต ประเภทการเล่าเรื่อง

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
นางสาวเบญญาพร นิพัทธ์เจริญวงศ์
นางสาวเบญญาภา นิพัทธ์เจริญวงศ์
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2
จากโครงการประกวดวิดีโอสั้น หัวข้อ ไทยจีนร่วมกันมุ่งสู่อนาคต ประเภทการเล่าเรื่อง
ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2565
 
จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน
องค์กรสื่อหลักของจีน ร่วมกับเนชั่นทีวีและจีนไทยนิวส์ (Jeenthainews.com) เว็บไซต์ข่าวสารไทยจีน