คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมการแปล ประจำปี 2567 เรื่อง การแปลเพื่ออาชีพ (อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ)

โครงการอบรมการแปล ประจำปี 2567 เรื่อง การแปลเพื่ออาชีพ (อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ)

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมการแปล ประจำปี 2567
เรื่อง การแปลเพื่ออาชีพ (อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ)🇬🇧 🇹🇭
โครงการอบรมการแปล ของศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ เป็นโครงการที่เน้นการฝึกปฏิบัติการแปล โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าวในการเรียนและการประกอบอาชีพ📒
 
📑กำหนดการอบรม:
✳️วันเสาร์และอาทิตย์
✳️วันที่ 25-26 พฤษภาคม, 1-2 และ 8 มิถุนายน 2567
🕘เวลา 9.00-16.00 น. (รวม 30 ชั่วโมง)
✅สถานที่อบรม: ออนไลน์ ทาง Webex Meetings
(ท่านจะได้รับลิงก์ห้องเรียนหลังทำแบบทดสอบและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว)

✴️ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท✴️
✅เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 พฤษภาคม 2567
(ภายใต้เงื่อนไขการทำแบบทดสอบ)*
✅สนใจลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/SZJmxd3gQJSu6Pkz7
 
⚠️หมายเหตุ ⚠️
1. ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น
2. เมื่อโครงการอบรมเสร็จสิ้นและท่านเข้าเรียนเกิน 80% ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรการอบรม
——————————
☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณสุภิดา สมานมิตร
Tel: 02-441-4401-8 ต่อ1733 Email: ticlacourse2019@gmail.com