คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปี2566

รางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565

ดูเพิ่มเติม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565

ดูเพิ่มเติม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565

ดูเพิ่มเติม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดกลอน “นักเลงกลอนมือทองต้องใฝ่ฝัน มุ่งสร้างสรรค์วรรคกวีมีความหมาย” เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

ดูเพิ่มเติม

รางวัลชมเชย อันดับ 1 การประกวดวรรณศิลป์ กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน ในโครงการ “งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023”

ดูเพิ่มเติม

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทผู้ใหญ่ จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน “วัฒนธรรมประเทศจีน – Water Cube Cup 2022” เขตการแข่งขันประเทศไทย ประจำปี 2565

ดูเพิ่มเติม