คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการแข่งขันประกวดเล่านิทาน 4 ภาค ระดับมัธยมศึกษา ชิงโล่พระราชทานฯ ประจำปีพ.ศ. 2567

โครงการแข่งขันประกวดเล่านิทาน 4 ภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษา

📣ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ โรงเรียน ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
เข้าร่วมโครงการแข่งขันประกวดเล่านิทาน 4 ภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับทุนการศึกษา และเกียรติบัตร 🏆

เนื่องในโอกาส 10 ปีแห่งวันมหามงคลที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารสิริวิทยา
และครบ 20 ปีแห่งการสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

📍 คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดเล่านิทานประจำท้องถิ่น 4 ภาค
✅ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) (ปวช.1 – ปวช.3) หรือ เทียบเท่า
✅ มีทะเบียนบ้านอยู่ในกลุ่มจังหวัด ทั้ง 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้) โดยใช้ขอบข่ายการแบ่งตามสารานุกรมวัฒนธรรมไทย

📌ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://l.uni.net.th/pf8smk9ytg

✴️เปิดรับสมัครผลงานและส่งผลงาน: วันที่ 22 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567
✴️ประกาศผลการประกวด: วันที่ 29 กรกฎาคม 2567

สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/GZSyDREyeAiMFHTi8

———————————–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 0 2441 4401 – 4 ต่อ 1731
อีเมล lats.lamu@gmail.com
Facebook Fanpage “ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหิดล”
https://www.facebook.com/LiberalArts.ThaiStudies