คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์ 2566

ขอเชิญชวนบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 16 เข้าร่วมงานรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร

ดูเพิ่มเติม