คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์ 2566

ขอเชิญชวนบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 16 เข้าร่วมงานรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร

ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “อาชีพไหนที่ใช่เรา” เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงาน วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 17 ตอน “ชีวิต-ตลาด-โอกาส-วัฒนธรรม : ตลาดในอำเภอพุทธมณฑลกับผู้คนในวังวนที่เปลี่ยนผ่าน”

ดูเพิ่มเติม