คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Month: December 2022

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 (MAP-C Program) หลักสูตรป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เพื่อหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ดูเพิ่มเติม

สถานทูตสหรัฐฯ และกระทรวงการต่างประเทศของไทย ขอเชิญผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทย ในการแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้เฉลิมฉลองครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร

ดูเพิ่มเติม